Instruiri on-line pentru dezvoltatorii imobiliari

7 februarie 2022 by Adiru

Stimati Dezvoltatori Imobiliari,

Va informam ca OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE Șl COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR organizeaza o serie de instruiri on-line pentru dezvoltatorii imobiliari, in contextul în care, în anul 2022 se desfășoară Evaluarea Moneyval (procesul de analiză a modului în care statul român se conformează cerințelor internaționale în materie de spălare a banilor și finanțare a terorismului și vizează modul de implementare a Recomandărilor FATF) și având în vedere faptul ca dezvoltatorii imobiliari intră sub incidența legii, fiind entități raportoare în conformitate cu prevederile art. 5 al (1) lit. h din Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

– Sesiunile de instruire se vor desfășura în datele de 21 februarie 2022, 12 mai 2022 și 30 august 2022.

– Începând cu data de 07.02.2022, dezvoltatorii imobiliari interesați se pot înregistra accesând de pe site-ul Oficiului link-ul „e-instruire” (http://www.onpcsb.ro/e-instruire.php) pentru sesiunea ce se va desfășura la data de 21 februarie 2022, ora (10:00 a.m.)

– La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare. – Persoana de contact pentru relații suplimentare este d-na Șef serviciu Laura Anton, email: laura.anton@onpcsb.ro tel. 021 315 79 60.

Puteti vizualiza si descarca adresa aici