ADIRU
Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România - Urbanis

a fost înființată prin Încheierea Judecătoriei Sector 4 cu nr. 163/25.11.2011, și este înregistrată în registrul Judecătoriei Sector 4 cu nr. 97/30.12.2011 și în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 15722/A/2011

Este o asociație independentă, nonguvernamentală, apolitică care are ca scop promovarea și apărarea intereselor dezvoltatorilor imobiliari din România în vederea dezvoltării unei piețe imobiliare cât mai eficientă și profitabilă dar cu respectarea principiilor de etică, transparență, corectitudine și parteneriat.

image
image
image
Incepem o Nouă Eră în domeniul imobiliar din România, o era care va fi bazată pe noi principii, sperăm noi mai "sănătoase", de dezvoltare imobiliară.

Conceptul Urbanis

Cuvântul URBANIS provine din latinescul URBANUS (adj.) mai exact din Dativul /Ablativul plural al acestuia. URBANIS se traduce pe de o parte ca: "din oraș sau tot ce ține de acesta". Pe de altă parte URBANIS mai însemnă "ceea ce ține de civilizație, de rafinament și în general de progresul civilizației umane".

Civilizat

Pentru că noi credem că începem o Nouă Eră în domeniul imobiliar din România, o era care va fi bazată pe noi principii, sperăm noi mai "sănătoase", de dezvoltare imobiliară.

Progres

Cuvântul URBANIS provine din latinescul URBANUS (adj.) mai exact din Dativul /Ablativul plural al acestuia. URBANIS se traduce pe de o parte ca: "din oraș sau tot ce ține de acesta". Pe de altă parte URBANIS mai însemnă "ceea ce ține de civilizație, de rafinament și în general de progresul civilizației umane".

 • Principii
 • Etica
 • Cercetare si inovare

Viitor

O dezvoltare civilizată, prudentă, transparentă și din care toți cei care vor fi implicați vor avea de câștigat.

Efectele activității dezvoltatorilor imobiliari
Dezvoltatorul imobiliar se află mereu într-un echilibru fragil între risc și câștig, dar efectele activității sale per ansamblu sunt mereu pozitive:

Dezvoltatorii imobiliari joaca un rol foarte important in industria imobiliara, avand rolul de a reduce distanţa dintre capacitatea de construcţie şi nevoia clientului. Dezvoltatorul imobiliar ofera un plus de valoare în termeni de design, costuri, funcţionalitate şi locaţie si desfasoara un efort lucrativ pentru a absorbi tendinţele internaţionale, pentru a analiza aşteptă ile clienţilor şi pentru a livra produse imobiliare de o calitate cat mai buna a imobilelor construite pe baza experienţei lor, acumulate in timp. In mod particular dezvoltatorul imobiliar isi asuma o serie de riscuri: investitional, fiscal, legislativ in scopul obtinerii unui profit care sa asigure pe de o parte plata cheltuielilor cu dezvoltarea, dar si asigurarea unui capital de lucru pentru construirea unor noi proiecte imobiliare.

01

unor noi unități locative absolut necesare pentru asigurarea necesarului locativ sau pentru sporirea calității vieții.

02

veritabilă pentru unitățile locative deja existente și contribuie astfel la scăderea prețului prin spijinirea ofertei existente.

03

prin impozitele și taxele pe care le generează și ajută la creșterea și dezvoltarea tuturor industriilor auxiliare.

04

în domeniul construcțiilor pentru a produce tehnologii mai eficiente și mai ieftine de producție în acest domeniu.

Scopul Asociației ADIRU

Scopul "ASOCIAȚiEI DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI DIN ROMÂNIA – URBANIS" este de a promova și de a apăra interesele dezvoltatorilor imobiliari din România în vederea dezvoltării unei piețe imobiliare cât mai eficiente și profitabile dar cu respectarea principiilor de etică, transparență, corectitudine și parteneriat. Asociatia tinde să își atingă scopul propus prin următoarele obiective:

 1. Organizarea de conferințe, evenimente locale sau naționale, ateliere de lucru, mese rotunde, forumuri de discuții cu alte părți interesate din industrie, cum ar fi organismele guvernamentale, cumpărătorii de produse imobiliare, profesioniștii și consultanții din domeniul imobiliar.
 2. Organizarea de consultări, comisii, studii și comentarii pe teme de interes privind piața imobiliară.
 3. Dezvoltarea relațiilor dintre dezvoltatorii imobiliari și Guvern, ministere, alte organisme ale statului prin intermediul reprezentanților săi, prin dezbateri și participarea activă la orice proiecte de interes pentru piața imobiliară.
 4. Promovarea eticii și aplicarea celor mai bune practici profesionale în domeniul imobiliar și în rândul dezvoltatorilor imobiliari.
 5. Redactarea de  Coduri  de Conduită, Regulamente, Proceduri de lucru și orice alte documente privind activitatea dezvoltatorilor imobiliari.
 6. Dezvoltarea și menținerea de relații strânse cu mass-media prin intermediul unor campanii coordonate de PR, prin comunicate de presă pentru susținerea și sprijinirea activității dezvoltatorilor imobiliari.
 7. Spijinirea cercetarii și inovarii în domeniul construcțiilor pentru a produce tehnologii mai eficiente și mai ieftine de producție în acest domeniu.
 8. Acordarea de suport părților interesate pentru obținerea de informații necesare și adecvate privind domeniul imobiliar și activitatea dezvoltatorilor imobiliari prin website-uri, blog-uri, forumuri online de discuții etc.
 9. Susținerea aspectelor relevante pentru dezvoltatorii în discuțiile cu forurile guvernamentale și non-guvernamentale, sugerând modificări de politică, făcând declarații și oferind dezvoltatorilor un front unit pe aspecte de interes comun.
 10. Va acționa ca un punct unic de informare pentru comunitatea dezvoltatorilor pentru cele mai recente evoluții în industrie. Va ajuta, de asemenea. membrii pentru a-i conecta cu experți care pot oferi sfaturi specifice dar și pentru a oferi informații relevante consumatorilor de servicii și produse imobiliare.
 11. Va susține o  viziune durabilă și de perspectivă a dezvoltării imobiliare.
 12. Promovarea dezvoltării pe termen lung și durabile a industriei imobiliare din  România.
 13. Organizarea de vizite sau deplasări în scop de informare sau participare la reuniuni cu tematică legate de obiectivele asociației,  alte acțiuni sau proiecte conexe.
 14. Organizarea de concursuri, expoziții, turnee, excursii, întâlniri cu diverse personalităti din domeniul public sau privat ce pot susține și promova dezvoltarea pieței imobiliare și interesele dezvoltatorilor imobiliari.
 15. Organizarea de cursuri de pregătire profesională în domeniul imobiliar.
 16. Organizarea de dezbateri pe marginea principalelor probleme din domeniul imobiliar, la care vor fi invitate personalităti marcante ale vieții social – politice și profesionale din domeniu.
 17. Apărarea prin toate mijloacele legale a drepturilor și intereselor dezvoltatorilor imobiliari.
 18. Realizarea de acțiuni de informare și promovare a accesului la informații și a participării civice pentru promovarea pieței imobiliare și a dezvoltatorilor imobiliari.
 19. Accesarea de fonduri europene sau guvernamentale menite a sprijini obiectivele sale.
 20. Crearea și editarea de publicații periodice, broșuri, afișe și alte materiale informative;
 21. Colaborarea cu organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate, instituții ale statului;
 22. Elaborarea de studii,  sondaje, analize statistice;
 23. Promovarea și dezvoltarea la nivel local a conceptelor privind integrarea în Uniunea Europeană, promovarea dezvoltării rurale durabile, promovarea cooperării internationale, promovarea și sprijinirea celor trei dimensiuni de bază ale dezvoltării durabile: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și protecția mediului;
 24. Elaborarea de proiecte pentru finanțarea diferitelor activități ale asociației.
image
Sunteți interesat?
Solicitați acum o întâlnire!

"Orice succes nu ar fi posibil fără o echipă extraordinară!"

Adiru.ro foloseste cookie-uri pentru a personaliza continutul siteului si pentru a analiza traficul.