ADIRU a transmis un comunicat de presa catre mass-media, cu privire la Legea darii in plata

22 februarie 2016 by Adiru

ADIRU a transmis un comunicat de presa catre mass-media, cu privire la Legea darii in plata, cu solicitarea expresa de a scoate programul Prima Casa din Legea darii in plata, lucru care s-a realizat urmare si a demersurilor ADIRU.