Carte funciara

Carte funciara – sistem de publicitate imobiliara întemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj / apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti).

Cadastrul si intabularea in cartea funciara sunt realizate de experti-autorizati cadastru ANCPI, care pot fi contactati in functie de teritoriul administrativ al imobilului.

Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Jusitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.

Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.

Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare.

Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.

Atribuirea numarului cadastral se face pe baza unor planuri intocmite de proiectanti autorizati.

Cartea funciara este un registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.

Dictionar imobiliar: Carte funciara

Alti termeni imobiliari

Contract de antrepriza

Contractul de antrepriza este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui preţ. Este frecvent intalnită in practica antrepriza de constructii. Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea

Contract de donatie

Contract de donatie –  contract prin care o persoana numita donator transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donator, care le accepta. Contractul de donatie este prevazut in cartea III, t. II, cap. I, art.

Contract de intretinere

Contract de intretinere – contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intreţinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana

Leave a Reply

Parteneri

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
metalurgiei park residence

Asociatia ADIRU promoveaza si apara interesele dezvoltatorilor imobiliari din Romania in vederea dezvoltarii unei piete imobiliare cat mai eficienta si profitabila dar cu respectarea principiilor de etica, transparenta, corectitudine si parteneriat.

Asociatia dezoltatorilor imobiliari din Romania Adiru sustine si promoveaza ansambluri rezidentiale de apartamente si vile in Sector 4: Berceni, Aparatorii Patriei, Oltenitei, Dimitrie Leonida, Metalurgiei, Grand Arena, Brancoveanu, Popesti Leordeni.